Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek BV,
44e plaats MKB Innovatie Top 100 2014

Geen chemische maar biologische ontzwaveling, met duurzaam product tot gevolg

In de industriële en gemeentelijke sectoren moeten allerlei soorten gas worden ontzwaveld. Het voor de luchtkwaliteit schadelijke waterstofperoxide (HS2, de lucht van rotte eieren) wordt dan uit de gassen verwijderd. Voor de ontwikkeling van BIDOX deed men dat met chemische ontzwavelingsinstallaties waarvoor grote hoeveelheden chemicaliën nodig waren. Deze chemicaliën worden met fossiele brandstoffen geproduceerd. Bovendien levert de ontzwaveling in chemische ontzwavelingsinstallaties (gevaarlijke) afvalstoffen op. Een slechte carbon footprint dus.

BIDOX technologie

Colsen ontwikkelde de BIDOX technologie in samenwerking met verschillende universiteiten. Door de ontzwaveling biologisch uit te voeren (met behulp van bacteriën) is het gebruik van chemicaliën niet meer nodig. Met zuurstof en water worden de bacteriën in leven gehouden, dit kost niet veel energie. Wat overblijft is heel verdund zwavelzuur. Dit kent een industriële toepassing en is dus een herbruikbare grondstof.

Milieuvriendelijk en duurzaam

Met lage exploitatiekosten kunnen met BIDOX vrijwel alle zwavelhoudende gasmengsels ontzwaveld worden. Een milieuvriendelijke oplossing, met een duurzaam product tot gevolg.

Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek BV

Hulst

Website

BIDOX installatie

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact