Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Clean Light werpt nieuw licht op gewasbescherming

Geoogste gerbera's tijdens het sorteren behandelen met UV-licht

Arne Aiking tusen rode gerbera'sOp kwekerij Klondike Gardens in Berkel & Rodenrijs worden geoogste gerbera's tijdens het sorteren behandeld met UV-licht. Het doel hiervan is om Botrytis-aantasting tijdens het transport tegen te gaan. Teler Ruud van Leeuwen heeft hiervoor zogenaamde UV Crop Protectors in de sorteermachine laten installeren. Het is een relatief nieuwe toepassing van de inzet van UV-gewasbescherming door het Wageningse bedrijf Clean Light. Nadat oprichter Arne Aiking aanvankelijk veel scepsis moest overwinnen, wordt zijn UVconcept - mede met hulp van Syntens - door steeds meer telers omarmd.

Zeer lage dosering

Aiking heeft een procedé ontwikkeld waarbij met de inzet van slechts 5 milliJoules aan UV-licht, schimmels gedood worden. Omdat de wetenschap er lang van uit ging dat hiervoor een dosering van 250 millijoules benodigd was, heeft Aiking aanvankelijk veel scepsis moeten overwinnen om partijen te interesseren voor zijn innovatie. "Bij een dosering van 250 milliJoules dood je echter niet alleen de schimmels, maar sterft ook de plant zelf af," aldus Aiking. "In wetenschappelijke kring zijn dan ook lang twijfels geplaatst bij mijn innovatie."

Verschil in inzicht

Het verschil in inzicht tussen Aiking en de wetenschap is terug te voeren op de levensfase waarin de schimmel behandeld wordt. Aiking: "Veel schimmels, waaronder Botrytis, infecteren de bovengrondse plantdelen. Een spore ontkiemt op het gewas en korte tijd later dringt het jonge mycelium de plant binnen. De schade wordt echter pas enkele dagen later zichtbaar, als het mycelium groot is. Het ziet er dan uit als een soort wit of grijs dons en het gewas kan in dat stadium al bruine vlekken vertonen." Het afdoden van sporen met UV-licht is volgens Aiking mogelijk, maar vereist een zeer hoge dosering. Zijn methode gaat er van uit dat de schimmel wordt bestreden in de kiemfase, nog voordat de schimmel het gewas binnendringt en nieuwe sporen maakt. "En dan kun je volstaan met een zeer lage dosering," zo heeft Aiking in de praktijk aangetoond. "Voorwaarde is dan wel dat de behandeling zeer regelmatig wordt toegepast, bij voorkeur dagelijks of eenmaal in de 48 uur, afhankelijk van het schimmelsoort."

Geautomatiseerde teeltbedrijven

Deze vorm van UV-gewasbescherming leent zich vooral voor hoog geautomatiseerde teeltbedrijven. In Afrika en Zuid-Amerika wordt het gewas met behulp van deze UV-techniek beschermd doordat mensen met handwagentjes door de kappen lopen. Dankzij lage arbeidskosten is dat daar haalbaar. Hier in Nederland is dat natuurlijk geen haalbare kaart. Teeltbedrijven die werken met beweegbare teeltsystemen vormen het ideale uitgangspunt om de methode van Clean Light in te zetten. Aiking: "Op die bedrijven beschikt de teler al over de ideale infrastructuur. Hij kan de planten dagelijks geautomatiseerd langs de UV-lampen laten lopen. Met een betrekkelijk geringe investering in UV-poorten, waar de planten langs gevoerd worden, kan de teler deze methode effectief inzetten." Andere toepassingsmogelijkheden zijn de inzet van UV-spuitrobotten en spuitbomen. "In Denemarken zijn bijvoorbeeld dertig spuitbomen uitgerust met onze UV Crop Protectors. Gebruikers boeken hier resultaat mee en zijn er goed over te spreken, ondermeer omdat ze er niet naar om hoeven te kijken. Het mag namelijk ook 's nachts worden ingezet.

Enterprise Europe Network

Dit netwerk helpt ondernemers bij innoveren en ondernemen in Europa. In totaal bestaat dit netwerk uit zo'n 500 organisaties in 45 landen. Dit netwerk helpt ondernemers ondermeer om in contact te komen met partners in het buitenland. "Via dit netwerk zijn we in contact gekomen met verschillende van onze businesspartners," aldus Aiking. "Eén van hen voert inmiddels de scepter over onze Noord-Amerikaanse vestiging. En zeer recent leverde dit netwerk een aanvraag van een Chileense teler op, die op zoek is naar een gewasbeschermingsmiddel dat geen residu achterlaat op zijn gewas."

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact