Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

BlueLeg Monitor BV, 39e plaats MKB Innovatie Top 100 2016

Snel waterkwaliteit meten

Blueleg Monitor BV levert producten en diensten om oppervlaktewaterkwaliteit te monitoren en de ontwikkeling ervan te voorspellen. De EcoWatch is een standalone veldmonitor en beoordeelt het water aan de hand van de kleur van het water. Zo kan nauwkeurig de concentratie van ecologische waterkwaliteitsparameters worden vastgesteld. Zoals (blauw)algen en andere zwevende, organische stoffen. Deze nieuwe manier van meten van de waterkwaliteit past in de ontwikkeling van real time monitoring en sturing.

Sneller, goedkoper en efficiënter

De EcoWatch beschikt over een aantal specifieke componenten, die in samenhang functioneren onder wisselende weersomstandigheden. Een klein zonnepaneel voorziet de unit van energie en het systeem is hiermee volledig zelfvoorzienend. De velddata worden doorgestuurd, gefilterd en verwerkt tot datasets. De waterbeheerder ontvangt zo doorlopend actuele meetresultaten en voorspellingen van de waterkwaliteit. Er ontstaat onder andere beter begrip over het ontstaan en de ontwikkeling van blauwalg. Indien nodig, kunnen er sneller maatregelen worden genomen en het publiek bij zwemwateren sneller worden geïnformeerd.

Marktpotentie

Recentelijk is de eerste EcoWatch in bedrijf genomen in het Paterswoldsemeer in Groningen, deze meet de (blauw)algconcentratie bij het strandje de Lijte. Naast waterschappen zijn diverse partijen geïnteresseerd in deze ontwikkeling, zoals drinkwaterleidingbedrijven. Maar ook de aquacultuur sector, die geconfronteerd wordt met vissterfte als gevolg van het niet tijdig signaleren van schadelijke respectievelijk giftige algen. De belangen voor de wereldwijde drinkwatersector en de aquacultuur zijn aanzienlijk. De toenemende opwarming van de aarde leidt tot een groter risico op overmatige algenbloei. Snelle en continu detectie kan schade voorkomen of beperken.

BlueLeg Monitor BV

Logo BlueLeg Monitor BV Sneek

Twitter 

Website

EcoWatch geplaatst bij een meer

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact