Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

BioBTX BV, 52e plaats MKB Innovatie Top 100 2014

Bio-aromaten voor groene chemie

BioBTX BV ontwikkelt een technologie waarmee biomassa kan worden omgezet naar bio-aromaten. Benzeen, tolueen en xyleen (BTX) zijn veelgebruikte chemicaliën in de chemie. Door BTX te gaan produceren uit biomassa, zoals organische reststromen uit de agro-industrie, kan een stap gezet worden in de richting van de Biobased Economy.

Economische kansen voor de chemie en de agro-industrie.

Via de productie van BioBTX wordt het mogelijk om vanuit biomassa groene materialen met een hoge toegevoegde waarde te produceren. Een aansprekend voorbeeld hiervan is 100% bioPET. Door de productie van BioBTX is er minder olie nodig voor de productie van grijze BTX. Dit leidt direct tot minder CO2-uitstoot en minder afhankelijkheid van olie. Dit biedt economische kansen voor zowel de chemie als voor de agro-industrie.

Uniek in Europa

Wereldwijd zijn er slechts enkele initiatieven op het gebied van omzetting van biomassa naar aromaten. BioBTX biedt het enige initiatief in Europa.

BioBTX BV

Groningen

 Twitter 

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact