Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

BMA Ergonomics, 7e plaats MKB Innovatie Top 100 2012

Slimme stoel voor betere zithouding

De Axia® Smart Chair monitort het zitgedrag van de gebruiker. Sensoren in het zitkussen registreren het zitgedrag en geven feedback. Zit een gebruiker verkeerd, dan maakt de stoel hem daarvan bewust. Een trilsignaal geeft aan wanneer hij te lang een belastende houding aanneemt.

Fitter door bewustwording zitgedrag

Een label aan de zitting laat zien hoe zijn zitgedrag het afgelopen uur was en met de Axia® Smart Insight software kunnen gegevens over langere periode per stoel worden uitgelezen. Aan de hand daarvan kunnen praktische adviezen aan de gebruiker worden gegeven, raakt hij zich meer bewust van zijn zitgedrag en gaat uiteindelijk fitter naar huis.

BMA Ergonomics

Zwolle

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact