Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

A-VISION BV, 70e plaats MKB Innovatie Top 100 2016

Slim digitaal alternatief voor Centrale-Eindtoets – ROUTE 8

Met het oog op de toekomst een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zowel leerlingen als onderwijsorganisaties, dat is het doel van onderwijsadviesbureau A-Vision. Het bureau is gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale, adaptieve testen en online testplatforms.

Slimmer alternatief voor eindtoets groep 8?

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De CITO-toets, huidige centrale eindtoets, is dé bekendste standaard om het leerniveau van leerlingen en basisscholen te testen en om te helpen bij de keuze van een passende vervolgopleiding. A-Vision heeft hiervoor een interessant alternatief bedacht. ROUTE 8 is een adaptieve toets, de moeilijkheid van de vragen wordt tijdens de toets aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en omgekeerd. ROUTE 8 is eind 2014 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als één van de twee toegelaten alternatieven voor de Centrale Eindtoets van CITO, voor de duur van 4 jaar. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de totaal drie eindtoetsen gecontroleerd door de overheid.

Anders toetsen wint terrein

De twee alternatieven voor de Centrale Eindtoets (CITO) blijken aan te slaan, samen bieden ze nu al bijna een kwart van de markt, totaal gaat het nu om 145.000 leerlingen. ROUTE 8 is als enige digitale, adaptieve eindtoets vooralsnog wel de kleinste van de drie, maar beide alternatieven voor de CITO groeien hard. In 2015 werd Route 8 door 3.499 leerlingen gemaakt op 149 scholen, en dit voorjaar door bijna 14.000 leerlingen op 550 scholen, ofwel 10%. Drempel voor scholen is vaak dat ze nog niet voldoende computers hebben om de groepen 8 tegelijkertijd digitaal te kunnen toetsen. Maar digitaal heeft de toekomst! In 2018 moet de eindtoets op iedere school digitaal én adaptief zijn, A-Vision loopt hiermee voorop.

A-VISION BV

Logo A-VISION Apeldoorn

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Scherm Route-8

Bijlagen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact